พัดลมติดผนังพานาโซนิค Panasonic FV-20RUT2

พัดลมติดผนังพานาโซนิค Panasonic FV-20RUT2 แบบติดผนัง ใบพัด 8 นิ้ว ดูดอากาศเข้า – ออก บานเกล็ดเปิด-ปิดโดยใช้เชือกดึง   มอเตอร์เทคโนโลยีขั้นสูง พัดลมติดผนังพานาโซนิค Panasonic FV-20RUT2 เทคโนโลยี HP MOTOR ( Half Pitch Motor ) มอเตอร์เทคโนโลยีขั้นสูง รายแรกในตลาดใช้ตลับลูกปืนเป็นแกนยึด ลดแรง เสียดทานและมีความแม่นยำสูง ช่วยให้พัดลมทำงานมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น บทพิสูจน์การทดสอบการทำงานอย่างหนัก เปิดใช้งานต่อเนื่องถึง 10,000 ชั่วโมงจึงทำใหพานาโซนิค กล้ารับประกันมอเตอร์นานสูงสุดถึง 5 ปี ให้อายุการใช้งานที่ยาวนานถึง 60,000 ชั่วโมงและประหยัดพลังงานมากกว่า ถึง 54% โครงสร้างผลิตขึ้นจากวัสดุปลอดสนิม ช่วยยืดอายุการใช้งานทำงานเงียบสนิท หมดกังวลที่ต้องคอยซ่อมบำรุงบ่อยๆ แบบดูดเข้า-ออก พัดลมติดผนังพานาโซนิค Panasonic FV-20RUT2 สามารถปรับให้เป็นแบบดูดอากาศเข้า และดูดอากาศออกได้ในตัวโดยใช้เชือกดึง พัดลมติดผนังพานาโซนิค Panasonic FV-20RUT2 บานเกล็ดเปิด-ปิดโดยใช้เชือกดึง  ติดตั้งง่าย […]

พัดลมติดผนังพานาโซนิค Panasonic FV-30AUT3

พัดลมติดผนังพานาโซนิค Panasonic FV-30AUT3 แบบติดผนัง ใบพัด 12 นิ้ว ดูดอากาศออก บานเกล็ดเปิด-ปิดอัตโนมัติ โดยใช้แรงลม มอเตอร์เทคโนโลยีขั้นสูง พัดลมติดผนังพานาโซนิค Panasonic FV-30AUT3 เทคโนโลยี HP MOTOR ( Half Pitch Motor ) พัดลมติดผนังพานาโซนิค Panasonic FV-30AUT3 มอเตอร์เทคโนโลยีขั้นสูง รายแรกในตลาดใช้ตลับลูกปืนเป็นแกนยึด ลดแรง เสียดทานและมีความแม่นยำสูง ช่วยให้พัดลมทำงานมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น บทพิสูจน์การทดสอบการทำงานอย่างหนัก เปิดใช้งานต่อเนื่องถึง 10,000 ชั่วโมงจึงทำให้พานาโซนิค กล้ารับประกันมอเตอร์นานสูงสุดถึง 5 ปี ให้อายุการใช้งานที่ยาวนานถึง 60,000 ชั่วโมงและประหยัดพลังงานมากกว่า ถึง 54% โครงสร้างผลิตขึ้นจากวัสดุปลอดสนิม ช่วยยืดอายุการใช้งานทำงานเงียบสนิท หมดกังวลที่ต้องคอยซ่อมบำรุงบ่อยๆ พัดลมติดผนังพานาโซนิค Panasonic FV-30AUT3 บานเกล็ดเปิด-ปิดอัตโนมัติ โดยใช้แรงลม  ติดตั้งง่าย  ปลอดภัยจากสารเคมีต้องห้าม ผลิตภัณฑ์ทุกชนิดไม่มีสารเคมีต้องห้าม สารเคมีต้องห้าม 6 […]

พัดลมติดผนังพานาโซนิค Panasonic FV-25AUT3

พัดลมติดผนังพานาโซนิค Panasonic FV-25AUT3 แบบติดผนัง ใบพัด 10 นิ้ว ดูดอากาศออก บานเกล็ดเปิด-ปิดอัตโนมัติ โดยใช้แรงลม   มอเตอร์เทคโนโลยีขั้นสูง พัดลมติดผนังพานาโซนิค Panasonic FV-25AUT3 เป็นมอเตอร์ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ในการประกอบ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานที่ดียิ่งขึ้นโดยเทคโนโลยี HP Motor ผ่านการทดสอบเปิดต่อเนื่อง 10,000 ชั่วโมง ตัวมอร์เตอร์ถูกประกอบด้วยเครื่องจักรทำให้มีความแม่นยำสูง และช่วยยืดอายุการใช้งานได้นานกว่าด้วยตลับลูกปืนเป็นแกนยึด บานเกล็ดเปิด-ปิดอัตโนมัติ โดยใช้แรงลม ติดตั้งง่าย พัดลมติดผนังพานาโซนิค Panasonic FV-25AUT3  ปลอดภัยจากสารเคมีต้องห้าม ผลิตภัณฑ์ทุกชนิดไม่มีสารเคมีต้องห้าม สารเคมีต้องห้าม 6 ชนิดได้แก่ ตะกั่ว , ปรอท, แคตเมียม, โครเมียม, PBBs, PBDE ใบพัดขนาด 10 นิ้ว พัดลมติดผนังพานาโซนิค Panasonic FV-25AUT3  ระบายอากาศ… สูดความบริสุทธิ์ให้ชีวิต เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกับเครื่องปรับอากาศ, กำจัดกลิ่น, กำจัดฝุ่นและสิ่งปนเปื้อนขนาดเล็กในอากาศ, และกำจัดความชื้น […]