พัดลมติดผนังพานาโซนิค Panasonic FV-20AUT3

พัดลมติดผนังพานาโซนิค Panasonic FV-20AUT3 แบบติดผนัง ใบพัด 8 นิ้ว ดูดอากาศออก บานเกล็ดเปิด-ปิดอัตโนมัติ โดยใช้แรงลม FV-20AUT3 มอเตอร์เทคโนโลยีขั้นสูง พัดลมติดผนังพานาโซนิค Panasonic FV-20AUT3 เป็นมอเตอร์ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง FV-20AUT3 ในการประกอบ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานที่ดียิ่งขึ้นโดยเทคโนโลยี HP Motor ผ่านการทดสอบเปิดต่อเนื่อง 10,000 ชั่วโมง ตัวมอร์เตอร์ถูกประกอบด้วยเครื่องจักรทำให้มีความแม่นยำสูง และช่วยยืดอายุการใช้งานได้นานกว่าด้วยตลับลูกปืนเป็นแกนยึด บานเกล็ดเปิด-ปิดอัตโนมัติ โดยใช้แรงลม FV-20AUT3  ติดตั้งง่าย  ปลอดภัยจากสารเคมีต้องห้าม ผลิตภัณฑ์ทุกชนิดไม่มีสารเคมีต้องห้าม สารเคมีต้องห้าม 6 ชนิดได้แก่ ตะกั่ว , ปรอท, แคตเมียม, โครเมียม, PBBs, PBDE ใบพัดขนาด 8 นิ้ว FV-20AUT3 ระบายอากาศ… สูดความบริสุทธิ์ให้ชีวิต FV-20AUT3 เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกับเครื่องปรับอากาศ, กำจัดกลิ่น, กำจัดฝุ่นและสิ่งปนเปื้อนขนาดเล็กในอากาศ, และกำจัดความชื้น การระบายอากาศที่ดีเป็นอย่างไร FV-20AUT3 […]


SEO Powered By SEOPressor