พัดลมติดผนังพานาโซนิค Panasonic FV-25AUT3

พัดลมติดผนังพานาโซนิค Panasonic FV-25AUT3 แบบติดผนัง ใบพัด 10 นิ้ว ดูดอากาศออก บานเกล็ดเปิด-ปิดอัตโนมัติ โดยใช้แรงลม   มอเตอร์เทคโนโลยีขั้นสูง พัดลมติดผนังพานาโซนิค Panasonic FV-25AUT3 เป็นมอเตอร์ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ในการประกอบ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานที่ดียิ่งขึ้นโดยเทคโนโลยี HP Motor ผ่านการทดสอบเปิดต่อเนื่อง 10,000 ชั่วโมง ตัวมอร์เตอร์ถูกประกอบด้วยเครื่องจักรทำให้มีความแม่นยำสูง และช่วยยืดอายุการใช้งานได้นานกว่าด้วยตลับลูกปืนเป็นแกนยึด บานเกล็ดเปิด-ปิดอัตโนมัติ โดยใช้แรงลม ติดตั้งง่าย พัดลมติดผนังพานาโซนิค Panasonic FV-25AUT3  ปลอดภัยจากสารเคมีต้องห้าม ผลิตภัณฑ์ทุกชนิดไม่มีสารเคมีต้องห้าม สารเคมีต้องห้าม 6 ชนิดได้แก่ ตะกั่ว , ปรอท, แคตเมียม, โครเมียม, PBBs, PBDE ใบพัดขนาด 10 นิ้ว พัดลมติดผนังพานาโซนิค Panasonic FV-25AUT3  ระบายอากาศ… สูดความบริสุทธิ์ให้ชีวิต เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกับเครื่องปรับอากาศ, กำจัดกลิ่น, กำจัดฝุ่นและสิ่งปนเปื้อนขนาดเล็กในอากาศ, และกำจัดความชื้น […]


SEO Powered By SEOPressor