พัดลมติดผนังพานาโซนิค Panasonic FV-20AUT3

author
0 minutes, 7 seconds Read

พัดลมติดผนังพานาโซนิค Panasonic FV-20AUT3

  • แบบติดผนัง
  • ใบพัด 8 นิ้ว
  • ดูดอากาศออก
  • บานเกล็ดเปิด-ปิดอัตโนมัติ โดยใช้แรงลม
FV-20AUT3
FV-20AUT3
มอเตอร์เทคโนโลยีขั้นสูง พัดลมติดผนังพานาโซนิค Panasonic FV-20AUT3

เป็นมอเตอร์ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง FV-20AUT3 ในการประกอบ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานที่ดียิ่งขึ้นโดยเทคโนโลยี HP Motor ผ่านการทดสอบเปิดต่อเนื่อง 10,000 ชั่วโมง ตัวมอร์เตอร์ถูกประกอบด้วยเครื่องจักรทำให้มีความแม่นยำสูง และช่วยยืดอายุการใช้งานได้นานกว่าด้วยตลับลูกปืนเป็นแกนยึด

บานเกล็ดเปิด-ปิดอัตโนมัติ โดยใช้แรงลม FV-20AUT3
 ติดตั้งง่าย
 ปลอดภัยจากสารเคมีต้องห้าม

ผลิตภัณฑ์ทุกชนิดไม่มีสารเคมีต้องห้าม สารเคมีต้องห้าม 6 ชนิดได้แก่ ตะกั่ว , ปรอท, แคตเมียม, โครเมียม, PBBs, PBDE

ใบพัดขนาด 8 นิ้ว FV-20AUT3
ระบายอากาศ… สูดความบริสุทธิ์ให้ชีวิต FV-20AUT3

เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกับเครื่องปรับอากาศ, กำจัดกลิ่น, กำจัดฝุ่นและสิ่งปนเปื้อนขนาดเล็กในอากาศ, และกำจัดความชื้น

การระบายอากาศที่ดีเป็นอย่างไร FV-20AUT3

การระบายอากาศที่ดี คือ ระบบที่ก่อให้เกิดการไหลเวียนของอากาศอย่างมีประสิทธิภาพ อากาศที่ถ่ายเทออกและอากาศที่นำมาทดแทนต้องสมดุลกัน ระบบระบายอากาศในปัจจุบันแบ่งเป็น 2 ระบบ คือ การระบายอากาศตามธรรมชาติและการถ่ายเทอากาศแบบใช้พัดลมระบายอากาศ

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


SEO Powered By SEOPressor